MEDICINTEKNIK FÖR FRAMTIDENS PRIMÄR OCH ÄLDREVÅRD


Hur vill du att din framtid ska se ut?

Antalet personer över 70 år i Sverige beräknas öka med 59 % till år 2070 samtidigt som antalet arbetsföra personer bara beräknas öka med 6%(SCB).

Nationella vårdkompetensrådets beräkningar visar att det i dag saknas 3400 specialistläkare i allmänmedicin.

För att klara av framtidens utmaningar behöver vårt samhälle nya verktyg och arbetssätt. 


VI ÄR ETT SVENSKT MEDICINTEKNIKBOLAG GRUNDAT AV VÅRDPERSONAL


Våra lösningar ska ge förutsättningar för en hållbar och värdig primär- och äldrevård som skapar mervärde för både patient, vårdgivare och samhälle.


DIGITALT MULTI-INSTRUMENT

Bidrar till ett effektivare arbetssätt, snabbare behandling, förbättrad dokumentation samt en ökad patientdelaktighet. 

Möjliggör distansbedömningar som minskar onödiga transporter av patienter och ger förutsättningar för en god och nära vård.

SPARA FOTO/FILM I JOURNAL

UTBYTBARA KAMERADELAR

ENKEL DISTANSBEDÖMNING


Plasttillbehören från vårt multi-instrument samlar vi in, återvinner materialet och producerar nya.

En cirkulär process som ett steg av många på vägen mot en grönare framtid inom medicinteknisk utrustning.